สาระน่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด


ภาพความแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิด analog กับกล้องดิจิตอล

ประเภทของการส่งสัญญาณภาพของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดในปัจจุบัน มีการส่งสัญญาณภาพ 2 ระบบ ได้แก่

1.กล้องวงจรปิด ส่งสัญญาณแบบ อนาล็อก (Analog)

กล้องวงปิดแบบ Analog เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด โคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG มาเป็นอุปกรณ์ในการนำสัญญาณภาพเพื่อไปสู่เครื่องบันทึกหรืออุปกรณ์แสดงภาพแบบอื่นๆ

2.กล้องวงจรปิด ส่งสัญญาณแบบ ดิจิตอล (Digital)

เป็นกล้องที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย (Network) เพื่อกำหนดตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสาย UTP ไม่ว่าจะเป็น Cat5e หรือ Cat6 มาเป็นตัวเชื่อมต่อ หรืออาจประยุกต์ให้ใช้ร่วมกับระบบไร้สาย (Wireless) โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Point

ติดต่อ fiveninecomputer ทางเฟสบุ๊ค
© Copy Right By http://www.fiveninecomputer.com | Valid Xhtml/Css :: ติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรปราการ บางนา บางพลี